Welkom op de toepassing om een postvolmachtkaart online te bestellen

Bestel hier een postvolmacht om aangetekende zendingen
in ontvangst te nemen voor:

een particulier

arrow.png

een organisatie, bedrijf, vzw

arrow.png